Članarina 2019

Spoštovani člani SDSA,

Članarina ostaja enaka kot v lanskem letu in znaša 60,00 eur. Za študente ISAL in upokojene člane znaša članarina 30,00 eur. 

 

Članarino poravnajte najkasneje do 12. aprila 2019

 

Podatki za plačilo (položnica oz. UPN obrazec):

 

Ime plačnika: navedite svoje ime, priimek in naslov

Namen plačila: priimek (plačnika) čl 2019

Koda namena: OTHR

Znesek: 60,00 oz. 30,00 eur

IBAN prejemnika: SI56 0201 4008 7828 226 (NLB)

BIC banke prejemnika: LJBASI2X

Naziv banke: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Referenca prejemnika: SI 00 10042019

Ime prejemnika: Slovensko društvo za skupinsko analizo, Metelkova 15, 1000 Ljubljana

 

Zavedamo se, da lahko neplačilu članarine botruje več razlogov, zato bi želeli, da nas obvestite, ali obstajajo posebne okoliščine, zaradi katerih članarine trenutno ne morete poravnati.

 

V kolikor želite za plačilo članarine predhodno prejeti račun na ime vašega delodajalca oz. na ime vašega podjetja, nam posredujte na email naslednje podatke: točen naziv delodajalca oz. podjetja, naslov in kraj sedeža podjetja, davčno številko. Račun boste prejeli po pošti na navedeni naslov.

 

 

Želim Vam lep dan,

Iztok Prosen
Tajnik SDSA