Zbor članov SDSA - ODPADE!

10.04.2020

Srednja skupina
Vodita Breda Leban in Nada Perovšek Šolinc
 
16.45h – 18.15h:
Zbor članov


1. Uvodni pozdrav
2. Potrditev sklepčnosti
3. Izvolitev teles za delo zbora članov
4. Poročilo predsednice o delovanju SDSA v letu 2019
5. Poročilo finančnega poslovanja SDSA v letu 2019
6. Poročilo nadzornega odbora
7. Poročilo častnega razsodišča
8. Poročilo o delovanju ISAL v letu 2019
9. Potrditev in sprejem poročil
10. Volitve novega sveta ISAL in imenovanje direktorja/ce
11. Razno

Jožica Petek, predsednica SDSA 
Prisrčno vabljeni in kmalu nasvidenje!