Organi društva

UPRAVNI ODBOR :

 

 

 

Vladislava Stamos

predsednica

Andreja Grom

podpredsednica

Andrea Užmah Kučina

tajnica

Brigita Žugman

blagajničarka

 

 

Lev Požar

član

Jožica Petek

članica

Bogdan Lešnik

član

 

 

 


 

 

 

NADZORNI SVET :


 

Dušanka Kosmač

Breda Leban

Sebastjan Šinko

 

 

 

predsednik

članica

član

 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE :

 

 

Roman Korenjak

Vlasta Meden Klavora

Dušan Žagar

Dušanka Logožar Perkovič

Milanka Prakaš

 

predsednik

članica

član

članica

članica